Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Ενημέρωση Πολυτέκνων Περιφέρειας Καλαβρύτων
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

250 01  Καλάβρυτα   Αχαΐας
Τηλ (26920) 22.346–23.043 Fax (26920) 23.042
Α.Φ.Μ. 090340906    Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αρ.Πρωτ. 0845/2013/307                                  Καλάβρυτα  26 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΔΩΡΕΑΝ   
              ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ
              ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ 2013.

Αγαπητοί Πολύτεκνοι.
 Από 1 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2013, πρέπει όσοι ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τα παρακάτω αναγραφόμενα αποδεικτικά στοιχεία για την υπαγωγή τους στο αναγραφόμενο πρόγραμμα.
  1. Αίτηση την οποία παραλαμβάνουν από το γραφείο του Συλλόγου μας ή από το Κ.Ε.Π. Καλαβρύτων – Αροανίας – Κλειτορίας – Παίων.  (προσκομίζεται εις διπλούν).
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (προσκομίζεται εις διπλούν).Πρέπει να έχετε μαζί σας απαραιτήτως και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους,  για έλεγχο στους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου και  στον αριθμό των τέκνων.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ενός φορέα. Όσοι υποβάλουν αίτηση στον Συλλογό μας δεν πρέπει να υποβάλλουν και αλλού, γιατί θα διαγραφούν τελείως από τις καταστάσεις των δικαιούχων.
Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από το  TAXIS και δεν απαιτείται η κατάθεσητου εκκαθαριστικού σημειώματος.
Θα ληφθεί υπόψη, κατά τον έλεγχο από το TAXIS η φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2013.
Τα στοιχεία παραλαμβάνονται από ώρα 11.00 π.μ. έως και 13.00         (1.00 μ.μ.) καθημερινά στο γραφείο του συλλόγου.  
Πληροφορίες στο κιν. 6946.17.58.53 από ώρα 10.00π.μ. έως και 14.00 (2.00μ.μ).
           
                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο


            Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας     
  
 Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης                                   Βασίλειος Καλογερόπουλος

πηγή :kalavrytanews.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου